ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

ธาวัลย์ จันวราสกุล

ธาวัลย์ จันวราสกุล

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

สุรพล ธนสมบัติ

สุรพล ธนสมบัติ

หัวหน้าทีม Accountant

กมลภา โตศิลา

กมลภา โตศิลา

สมาชิกในทีม Accountant

นัทธ์ นิธิวรสกุล

นัทธ์ นิธิวรสกุล

สมาชิกในทีม Accountant

พนิตา จันทรสมบัติ

พนิตา จันทรสมบัติ

สมาชิกในทีม Accountant

ตีรณา พรมบุตร

ตีรณา พรมบุตร

หัวหน้าทีม Administrator

จารวี ตรีพงศ์สกุล

จารวี ตรีพงศ์สกุล

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุนิษา อินทรมา

สุนิษา อินทรมา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ภาสกร ป้องภัย

ภาสกร ป้องภัย

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

พงศภัค ปรีชาวงศ์

พงศภัค ปรีชาวงศ์

หัวหน้าทีม Web Developing

กัญจนพร จรัสธรรม

กัญจนพร จรัสธรรม

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

เขมิกา แสงทอง

เขมิกา แสงทอง

หัวหน้าทีม Content Creating

ภูริวัฒน์ เรืองทิพย์

ภูริวัฒน์ เรืองทิพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ไลลา ธนากานต์

ไลลา ธนากานต์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

วรรณวิภา สุวรรณโชติ

วรรณวิภา สุวรรณโชติ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing