Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตั๋วและบริการในงานและตลาดการบริการ

  มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ (การประสานงานการขายหรือคำแนะนำด้านตำแหน่งจะช่วยได้)

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ใช้กระบวนการจัดการความสัมพันธ์เบื้องหลังทีมขายที่มีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • สื่อสารและโต้ตอบกับทีมภายในและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

   

 • จัดการกำหนดการโครงการและสนับสนุนการวางแผนงานสำคัญ ตัวอย่าง ได้แก่ ทีมบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก

   

 • สร้างรายงานประจำเดือน/โครงการเพื่ออัปเดตสถานะโครงการกับลูกค้าและทีมงาน

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • อย่างน้อยปริญญาขั้นสูงในวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานกับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
  ต้องคุ้นเคยกับกรอบและหลักการการออกแบบ UML
  ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและความสามารถในการ
 • เป็นผู้นำในการพัฒนาทีม
  การแปลคำศัพท์ทางธุรกิจเป็นคำศัพท์ทางเทคนิค
  ความรู้ภาษาอังกฤษดี
  เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม Java, PHP

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการใช้งานเว็บ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • หัวหน้าทีมพัฒนาเยาวชน (สำหรับผู้สูงอายุ)
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาภายนอก รวมถึง UX และการออกแบบ
 • ทดสอบแอปพลิเคชันเพื่อหาข้อผิดพลาด
 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมือถือเบื้องต้นบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android
 • ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอป
 • พวกเขายังคงค้นหา ประเมิน และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา
 • เขียนโค้ด ทดสอบ ดีบัก พัฒนา และจัดทำเอกสารแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

วางแผนกลยุทธ์การโฆษณา เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ และดำเนินแผนกลยุทธ์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Google SEM เข้าใจคุณสมบัติและการตลาดของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ชายหรือหญิง
 • 25-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ความรู้อยู่เสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทันต่อการพัฒนาของโลก
 • แบบผสม (สำนักงาน + FMH)
 • คุณสามารถทำงานเต็มเวลาได้

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • 1. จัดทำแผนและกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาเพื่อพัฒนาและทำการตลาดแบรนด์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Facebook, Instagram, Tiktok, Line, YouTube, Website) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
 • 2. การจัดการเนื้อหาและการประสานงานกับทีมกราฟิกและการตลาดภายนอกนั้นยอดเยี่ยม
 • 3. สร้างวิดีโอสั้นที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณบน Tiktok, IG Reel, Story และ Youtube Short